Xác Minh Tên Miền Trong Trình Quản Lý Doanh Nghiệp (Facebook Business)

Xác minh tên miền là gì?

Xác minh tên miền(verify domain) là cách để bạn xác nhận quyền sở hữu tên miền của mình trong Trình quản lý doanh nghiệp. Quyền sở hữu này cho phép bạn kiểm soát các đặc quyền chỉnh sửa liên kết và nội dung khác để ngăn chặn việc lạm dụng tên miền, đồng thời ngăn các phần tử xấu truyền bá thông tin sai lệch.

Ngoài ra, trong năm 2021 với các nhà quảng cáo muốn chạy quảng cáo chuyển đổi, bạn phải xác minh tên miền sau đó thêm các sự kiện tiêu chuẩn, sự kiện tùy chỉnh để thiết lập nhóm quảng cáo trong chiến dịch chuyển đổi. Vì vậy, việc xác minh tên miền gần như là bắt buộc nếu bạn muốn chạy chuyển đổi tối trên Facebook.

Khi nào nên xác minh tên miền?

Xác minh tên miền là cách tốt nhất để xử lý quyền sở hữu nếu:

 • Bạn có nhiều Trang khó duy trì thủ công qua thẻ Open Graph.
 • Bạn có kinh nghiệm sử dụng Trình quản lý doanh nghiệp để quản lý tài sản của mình.
 • Bạn có khả năng tải tệp HTML lên thư mục gốc website hoặc khả năng chỉnh sửa bản ghi DNS TXT.
 • Bạn có thể chỉnh sửa Bài viết có liên kết trên Trang đến nội dung mình sở hữu – cuối cùng, quyền sở hữu sẽ trở thành biện pháp xác định ai có quyền chỉnh sửa liên kết
 • Bạn muốn kiểm soát những người có thể chỉnh sửa nội dung mô tả liên kết trên các quảng cáo hướng đến miền của mình.
 • Bạn muốn chạy quảng cáo chuyển đổi 

Bạn chỉ cần xác thực với tên miền chính ( không www) thì tên miền phụ, subfolder cũng sẽ tự động được xác thực

Hướng dẫn xác minh tên miền

Tại Trình quản lý doanh nghiệp → Business settings( Cài đặt cho doanh nghiệp)

xác minh tên miền

Cài đặt cho doanh nghiệp → Brand Safety(Sự an toàn của thương hiệu) → Domain(Miền).

xác minh tên miền

Nhấp vào nút Add(Thêm), sau đó hãy nhập tên miền của bạn vào và nhấn Add domain( Thêm miền) như ảnh bên dưới.

xác minh tên miền

Như vậy là bạn đã hoàn tất quá trình thêm tên miền vào trình quản lý doanh nghiệp tại facebook, cuối cùng bạn cần xác nhận quyền sở hưu tên miền nữa hoàn tất 100%

Xác nhận quyền sở hữu tên miền

Sau khi thêm tên miền thành công, bạn cần bấm phím F5 để tải lại trang để thấy giao diện xác minh tên miền (nếu tên miền đã xác mình thì sẽ không xuất hiện giao diện này).

Nếu bạn có nhiều hơn một tên miền được thêm vào, hãy chọn tên miền mà bạn muốn xác nhận quyền sở hữu.

Chọn 1 trong 3 phương pháp sau để xác minh tên miền:

 • Thêm thẻ meta <head> vào phần website của bạn.
 • Thêm giá trị TXT vào bản ghi DNS tên miền của bạn.
 • Upload 1 file HTML lên thư mục root

Phương pháp 1: Thêm thẻ meta vào phần <head> website của bạn

xác minh tên miền

Xác minh thẻ meta tên miền vào trang chủ tên miền của bạn theo các bước sau:

 • Bước 1: Thêm thẻ meta vào phần <head> trang chủ website của bạn( đối với builder của LadiPage sẽ là Thiết lập- Mã Javascript/Css)

 • Bước 2: Nhấp vào nút Xác minh để tiến hành xác minh quyền sở hữu tên miền

Phương pháp 2: Thêm giá trị TXT vào bản ghi DNS tên miền của bạn
xác minh tên miền

Bạn cần cấu hình thêm vào bản ghi TXT vào tên miền của bạn như sau:

 • Bước 1: Truy cập vào trang quản lý tên miền của bạn→Tên miền→ Chọn tên miền →Quản lý DNS

 • Bước 2:Thêm bản ghi tên miền như sau:

Host : @

Loại : TXT

Giá trị : facebook-domain-verification=0gcnmflzona4gulerep3sdr5b1s5l8 ( giá trị demo )

Giá trị bảng ghi TXT là riêng biệt, do đó bạn cần sao chép giá trị từ facebook cung cấp.

Phương pháp 3: Upload 1 file HTML lên thư mục root 

xác minh tên miền

Bước 1: download file HTML, không chỉnh sửa gì file này

Bước 2: Upload file vừa tải vào thư mục root của domain bạn muốn xác minh

Bước 3: chờ upload file thành công (nếu hiện dòng verification code), sau đó bấm Verify Domain.

Leave a Reply

Nhận Nhiều Qùa Hơn
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Đơn giản, có tài nguyên, nội dung nào hay mình sẽ share và gửi cho bạn.

Bạn đã đăng ký thành công. Mình sẽ gửi email các nội dung hay cho bạn nhé.

Có lỗi xảy ra, kiểm tra lại nhé