• Chuyên môn công việc: Digital Marketing & Kinh doanh online: tập tành kinh doanh online từ năm 2015, triển khai Marketing từ đầu năm 2016 đến nay.
  • Đã triển khai Marketing as Freelaner cho các công ty về lĩnh vực giáo dục, đào tạo kinh doanh, bán hàng, NLP,... trong các năm từ 2016-2020.
  • Triển khai các hoạt động Affliate Marketing tại các Network phổ biến tại Việt Nam trong các năm 2018-nay.
  • Hiện mình vẫn đang có mảng kinh doanh online riêng của bản thân, cũng như hoàn thiện việc triển khai Marketing cho các đối tác.
  • Blog Taptanhmarketing.com là nơi mình chia sẻ những góc nhìn, kiến thức, kinh nghiệm cá nhân. Có thể chưa hoàn thiện và cần cải tiến nhiều, rất mong được góp ý để ngày càng phát triển hơn.